Menu

Články

Charitativní akce v Holešově v letech 2010 - 2013

Vyhledávání

Každý může pomáhat

< návrat zpět

Každý může pomáhat ….

Je tvrdou realitou dneška, že žijeme v době, která není nikterak vstřícná k lidem s jakoukoliv odlišností … být jiný intelektem, tělesnou či psychickou stránkou znamená být jiný nežli většinová společnost uznává … být handicapovaný …

Co je to vlastně handicap? Toto slovo vyjadřuje absenci tělesné nebo duševní funkce, což snižuje možnost uplatnění jedince v zaměstnání, rodině nebo jiné sféře společenského života. Zjednodušeně handicap znamená znevýhodnění, jež člověku znemožňuje naplnit roli, která je pro něj normální (s přihlédnutím k věku, pohlaví atd.), přitom úroveň handicapu je u každého člověka s daným postižením velmi individuální.

Každý z nás má ve svém okolí handicapovaného člověka, proto se naskýtá jednoduchá otázka: je naše společnost, její nastavený systém a my sami vůči handicapovaným lidem tolerantní a umožňuje jim nenásilným legálním způsobem začlenění do běžného života? Každý si odpovězme sám za sebe a svou odpověď si po svém odůvodněme…

V roce 2011 probíhaly sbírkové aktivity spolku Každý může pomáhat mj. na zajištění finančních pomůcek pro nemocnou Moničku z Holešovska (jména z pochopitelných důvodů neuvádíme). Tatáž holčička, resp. její rodiče nabídli našemu spolku multifunkční polohovací kočár Kimba Spring, který již Monička nepoužívá. Ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Auxilium ze Vsetína se v brzké době podařilo vytipovat na Valašsku potřebného čtyřletého Adámka, pro jehož rodinu by zakoupení zdravotního kočárku bylo finančně nedostupné. V prvním srpnovém týdnu byla tato speciální pomůcka předána rodině handicapovaného chlapečka s prostým přáním: ať kočárek Adámkovi pomůže co nejvíce překonávat nesnáze, které mu jeho zdravotní omezení připravilo a nechť mu umožní kontakt s dalšími dětmi …

Děkuji Moničce a jejím rodičům a všem, kdož přispěli finančně na zakoupení kočárku.

Mgr. Svatava Ságnerová
Spolek Každý může pomáhat