Menu

Články

Charitativní akce v Holešově v letech 2010 - 2013

Vyhledávání

Každý může pomáhat

O nás

Aktuálně

Občanské sdružení Každý může pomáhat

V červenci 2012 vzniklo v Holešově občanské sdružení Každý může pomáhat. Sdružení je dobrovolným neziskovým subjektem a jeho cíle jsou následující: podpora charitativních akcí, podpora pozitivních mezigeneračních vztahů, podpora zdravotně a sociálně znevýhodněných skupin občanů a podpora sportovních, kulturních a volnočasových aktivit. Na členské schůzi byl zvolen výbor a byl
odsouhlasen plán činnosti. V současné době patří mezi podporované akce sbírka víček pro Romana Trefila, další akce probíhají dle plánu pro příslušný rok.
Každý může pomáhat – pomáhejte seniorům, nemocným a potřebným lidem i vy !!!


Mgr. Svatava Ságnerová

předsedkyně o.s.