Menu

Články

Charitativní akce v Holešově v letech 2010 - 2013

Vyhledávání

Každý může pomáhat

< návrat zpět

Každý může pomáhat a Corda Magico pomáhají potřebným

Adventní a vánoční čas jsou historicky obdobím postním, časem rozjímání a dobrých skutků; obdobím radostného očekávání, světla a štěstí. Spolek Každý může pomáhat uspořádal v prosinci několik akcí, při kterých kromě záštity sportovních a kulturních aktivit opětovně podpořil potřebné spoluobčany a naplnil tak myšlenku vzájemné pomoci všech všem lidem …
Prvním počinem byl mezinárodní halový Mikulášský turnaj v kopané žen, pořádaný ve spolupráci s Dívčím fotbalovým klubem Holešov, při kterém byl předán holešovským občanům Michalce a Romanovi výtěžek z turnajové tomboly, navýšený o finanční částky, věnované soutěžícími týmy ze zahraničí i České republiky. Poslední adventní neděli se pak v kinoklubu Holešov setkalo téměř pět desítek posluchačů při vánočním koncertu souboru Corda Magico a vyslechlo si v podání pěti vystupujících svátečně laděné melodie a nádherný zpěv, obojí doprovázené komentářem Sylvie Šimečkové. Neopakovatelná sváteční atmosféra, umocněná přednesenými adventními tématy, uchvátila všechny přítomné diváky a přenesla je na více než hodinu z předvánočního stresu a shonu do času rozjímání a pokory, do času naděje, lásky a štěstí … Výtěžek z dobrovolného vstupného, dobrovolné dary a příspěvky firmy Plastika a.s., ing. Luďka Frnky ze Zahradnictví ARBO, Moravian Bikers Club Holešov a spolku Každý může pomáhat byly po ukončení koncertu předány zdravotně handicapovaným dětem – babička Michalky ze Všetul, maminka Michalky z druhého konce Holešova a maminka Sárinky převzaly finanční příspěvky, které budou použity na zakoupení zdravotních pomůcek, potravinových produktů a dalších zdravotních potřeb, jež zvýší životní komfort nemocných dětí.
Děkuji souboru Corda Magico za nádherné hudební vystoupení, uskutečněné pro dobrou věc; děkuji všem rovněž všem návštěvníkům sportovního turnaje i koncertu, kteří v hektické předvánoční době věnovali svůj čas a finanční příspěvky potřebným lidem. Ať je rok 2016 pro všechny z nás zvonečkem, na který můžeme každý den zazvonit a zvoněním darovat komukoliv radost, lásku a štěstí.

Mgr. Svatava Ságnerová
Každý může pomáhat