Menu

Články

Charitativní akce v Holešově v letech 2010 - 2013

Vyhledávání

Každý může pomáhat

< návrat zpět

Každý může pomáhat Pro Michalku

Jaký je vlastně význam slova charita ? Překlad tohoto slova nám udává latinský jazyk (caritas = smilování, slitování), podle kterého se jedná o dobročinné dobrovolné akce na pomoc trpícím lidem, dětem, nemocným, starým lidem, sociálně slabým apod. Jakým způsobem se tato pomoc realizuje ? Existuje řada různých forem – od peněžité pomoci přes vykonanou práci až po věcné dary. Charitativní činnost v naší zemi realizují jednak jednotlivci, ale i řada spolků či organizací s dobročinným či humanitárním zaměřením. Charita by neměla být jednorázovou záležitostí, ale měla být celoživotním posláním a v srdci – byť v obsahu i formě rozdílných – by ji měl nést každý z nás …

Spolek Každý může pomáhat završil svou činnost v roce 2014 ve čtvrtek 19.prosince – v kavárně Cinema Café v Holešově se v podvečer konal minikoncert Pro Michalku Macurovou. Hudební těleso Corda Magico včetně talentované interpretky Aleny Vaculíkové předneslo několik krásných skladeb, které souzněly s atmosférou adventu, který je obdobím klidu, tolerance a pokory, jež vánocům předchází … Za účasti starosty Města Holešova Mgr. Rudolfa Seiferta, krajské zastupitelky a starostky Chropyně ing. Věry Sigmundové a dalších hostů proběhlo příjemné odpoledne, na jehož konci byla získaná finanční částka, kterou pořadatelé akce předali rodičům Michalky (ta byla v době konání koncertu bohužel v nemocnici).

Minikoncert byl příjemným zastavením v hektické předvánoční době – zastavením a zamyšlením nad sebou samým, nad soucitem k druhým lidem, kteří nemají tolik štěstí jako my … Pokora, láska, soucit a klid nechť doprovázejí všechny z nás nejen o svátcích, ale po celý rok.

Spolek Každý může pomáhat zve všechny k účasti na podpůrných a charitativních akcích, které bude pořádat v roce 2015 v Holešově. Každý z nás může být potřebným a může pomoc potřebovat, proto se ji neostýchejme poskytnout jiným v době, kdy ji my sami nepotřebujeme …

Mgr. Svatava Ságnerová
Spolek Každý může pomáhat