Menu

Články

Charitativní akce v Holešově v letech 2010 - 2013

Vyhledávání

Každý může pomáhat

< návrat zpět

Sociální podnikání podruhé v Holešově

Spolek Každý může pomáhat uspořádal již podruhé na podzim letošního roku seminář na téma Sociální podnikání. Setkání zájemců o tuto aktivitu proběhlo v Cinema café v Holešově a jeho účastníci si vyslechli konkrétní návody a rady, jak lze sociální podnikání realizovat. Seminář moderovala Mgr. Šárka Dořičáková, ambasadorka SP střední Moravy a konzultantka Ministerstva práce a sociálních věcí, která je zároveň vedoucí sociálního družstva Podané ruce (poskytují sociální služby seniorům a osobám se zdravotním postiženímv Zubří).

Co je to sociální podnikání ? Jedná se o podnikatelskou aktivitu, prospívající společnosti a životnímu prostředí, která sehrává důležitou roli v životě obcí a vytváří pracovní místa pro osoby znevýhodněné na trhu práce – tj. osoby se zdravotním, sociálním nebo kulturním znevýhodněním. Sociální podnik se rozvíjí na základě tzv. trojího prospěchu – prospěchu ekonomického, sociálního, místního a environmentálního. Fungující sociální podniky jsou v celé České republice a zabývají se oblastí životního prostředí a ekologie, rozvojem místních komunit, zaměstnávání znevýhodněných občanů, poskytování sociálního poradenství a sociální pomoci apod.

Mgr. Svatava Ságnerová
Spolek Každý může pomáhat