Menu

Články

Charitativní akce v Holešově v letech 2010 - 2013

Vyhledávání

Každý může pomáhat

< návrat zpět

Sbíráme víčka pro Romana

Konečný výtěžek loňské akce, ze které se stala celorepubliková sbírka, byl úžasný: nasbíraných 45 400 kg plastových víček pro Michalku Láníkovou představovalo finanční prostředky, zabezpečující kvalitní zdravotní a rehabilitační péči pro Michalku. Každopádně je potřeba vyzdvihnout pomoc všech sběratelů – ať už jednotlivých osob či subjektů z Holešova a okolí a z celé České republiky, neboť víčka byla do Holešova distribuována prostřednictvím České pošty zdarma snad ze všech koutů naší země. Poděkování patří rovněž všem, kdož se zasloužili o odvoz vršků do zpracovatelské firmy do Křelova u Olomouce – opět zde aktivní roli sehrála řada holešovských firem, a za to jim patří velký dík. Seznam aktivních sběratelů je možné shlédnou na Michalčiných stránkách – v našem regionu mezi ně patří všechny holešovské mateřské a základní školy, dále např. SVČ TYMY, Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov, Klub důchodců, osadní výbor Žopy, obecní úřad Sazovice, celá řada firem a jednotlivých osob, které nelze v článku vyjmenovat – všem patří obrovský dík za podporu dobré věci – sbírky pro Michalku.

POZOR !!! Charitativní akce nekončí – zájem o tuto aktivitu je stále obrovský, a dnes se víčka sbírají pro získání finančních prostředků pro další handicapované občany snad ve všech větších městech. Spolek Každý může pomáhat pokračuje ve sběru víček pro Romana Trefila, holešovského mladíka, který má po úrazu hlavy v roce 2008 diagnostikovánu oboustrannou spastickou kvadruparézu. V současnosti je Roman plně odkázán na péči své maminky, která se o něj stará 24 hodin denně a zajišťuje mu vše potřebné. Zlepšení zdravotního stavu může přispět opakovaná rehabilitace a kvalitní zdravotní pomůcky. Sběrné místo v Holešově se nachází přímo v areálu firmy TOSTA – bývalý Dřevopodnik - naproti holešovské prodejně TESCO (Palackého 380, Holešov) – zde mohou všichni předat nasbíraná víčka pro Romana buď na vrátnici anebo stačí položit nasbírané vršky u plechových dveří, zobrazených na plakátě; organizátoři sbírky průběžně víčka odnášejí. Že je tato akce opět akcí celorepublikovou - o tom svědčí zaslané vršky např. z Domova seniorů v Českých Velenicích či z Vyšší odborné školy sociální v Ostravě.

Informace o celé akci získají zájemci u organizátorů sbírky na těchto telefonních číslech:

605 702 141, 608 883 106 nebo na www.kazdymuzepomahat.cz nebo www.svatavasagnerova.cz

Sbírejte víčka pro Romana a pomáhejte tak potřebným …


Mgr. Svatava Ságnerová

Předsedkyně Každý může pomáhat