Menu

Články

Charitativní akce v Holešově v letech 2010 - 2013

Vyhledávání

Každý může pomáhat

< návrat zpět

Spolek Každý může pomáhat uspořádal další sbírku

I uprostřed parného léta je možné si navzájem pomáhat – a přitom velmi jednoduchým způsobem… Holešovský spolek Každý může pomáhat uspořádal v měsíci červnu další sbírku, která proběhla ve prospěch klientů Domova pro osoby se zdravotním postižením Javorník v Chvalčově. DZP Javorník je koedukované zařízení pro děti, mládež a dospělé s mentálním postižením; přijímány jsou zde i osoby s kombinovaným postižením. Javorník je zařízení, které poskytuje svým klientům širokou paletu sociálních služeb včetně ubytování, stravování, zdravotní péče, rehabilitace, výchovy a vzdělávání a podporuje kontakt klientů s jejich okolím. Cílem zařízení je umožnit klientům díky individuálnímu přístupu kvalitní prožívání života včetně jejich uplatnění ve společnosti.

Starší manuálně zruční klienti z Javorníku mohou trávit svůj volný čas ve čtyřech dílnách formou pracovní terapie. Připraveny jsou keramická dílna s hrnčířským kruhem a vypalovací pecí, šicí dílna, dílna pro vyšívání a dílna gobelínová. Pro všechny tyto aktivity, které umožňují u klientů Javorníka rozvoj pracovních dovedností a návyků, je potřebný různý pracovní materiál. Proto spolek Každý může pomáhat uspořádal v Holešově a dalších obcích v červnu a červenci sbírku tohoto materiálu; jednalo se o textilní zbytky, látky, vyšívací a pletací příze a další. Výtěžek byl předán vedení DZP Javorník a jeho klientům s přáním co nejúspěšnějšího průběhu pracovních terapií. Na fotografii je ukázka výrobku, který klienti chvalčovského domova zhotovili z textilních zbytků.

Děkuji všem občanům Holešova, kteří přispěli ke zdárnému výsledku této jednoduché sbírky, a mé poděkování patří rovněž občanům Sazovic v čele s paní starostkou, kteří se k naší akci rovněž připojili. Všechny, kdož jsou ochotni se podělit o věci s jinými, zvu na další sbírkovou akci, která proběhne v měsíci září – budeme sbírat výtvarné potřeby: barvy a štětce, fixy, pastelky a tužky, kreslicí a barevné papíry – vše, co je použitelné pro výtvarné počiny klientů Javorníku.

Mgr. Svatava Ságnerová
Předsedkyně Každý může pomáhat