Menu

Články

Charitativní akce v Holešově v letech 2010 - 2013

Vyhledávání

Každý může pomáhat

< návrat zpět

Každý může pomáhat při vánoční nadílce v chvalčovském Javorníku

Mezi tradiční celoroční akce našeho občanského sdružení patří pořádání sbírek pro potřebné, a nejinak tomu bylo i závěrem minulého roku. Kromě probíhající sbírky víček (pro Romana Trefila), sbírky výtvarných potřeb a textilií (proběhla v červnu 2013) uskutečnilo o.s. sbírku výtvarného materiálu a hraček pro klienty Domova pro osoby se zdravotním postižením Javorník, Chvalčov. V tomto domově jsou umístěni klienti s různým stupněm mentálního postižení, kteří zde s větší či menší pomocí zdravotních sester, vychovatelek či sociálních pracovnic žijí téměř rodinným životem. Spolupráce s tímto zařízením pokračuje již třetím rokem, a sami klienti se na aktivitách Každý může pomáhat podílejí např. drobným sběrem plastových víček.

V letošním roce při vánoční nadílce spojilo síly několik subjektů – kromě holešovského Každý může pomáhat sbíralo dárky pro Javorník i další občanské sdružení Korálek z Manerova a největším dárcem plyšáků, autíček a her pro děti i dospělé byl Mgr. Tomáš Budař z Prahy. Zástupci všech sdružení předali 23. prosince vánoční pozdrav a nadílku pro klienty Javorníku jeho vedení v čele s ředitelem Mgr. Tomášem Šťastným a Janou Minářovou, vedoucí vychovatelkou ústavu. Návštěvou a předáním hraček v samostatném pavilonu (tzv. „domečku“) pak celé odpoledne vyvrcholilo a bezprostřední atmosféra, nadšení a radost klientů z předvánočních dárků a návštěvy neznala mezí a byla i pro samotné donory celé akce tou nejlepší odpovědí na otázky, týkající se smyslu podobných sbírek.

Pomáhat těm, kteří si sami pomoci neumějí nebo nemohou, je osobním rozhodnutím každého z nás a mělo by být rozhodnutím celoživotním, nikoliv pouze předvánočním. Děkuji všem spolupracovníkům a podporovatelům o.s. Každý může pomáhat za celoroční pomoc lidem, kteří se potýkají s handicapem či se ocitli v nepříznivé životní situaci.

Přeji všem krásný rok 2014.

Mgr. Svatava Ságnerová
předsedkyně o.s. Každý může pomáhat