Menu

Články

Charitativní akce v Holešově v letech 2010 - 2013

Vyhledávání

Každý může pomáhat

< návrat zpět

Každý může pomáhat při podpoře potřebným

Charitativní akce bývají před vánocemi pravidelným počinkem řady organizací; ne všechny se však podporou charity (z latinského výrazu caritas = slitování, smilování) zabývají soustavně s jasnou vizí a cílem.

Občanské sdružení Každý může pomáhat, které působí v Holešově od roku 2012, má myšlenku pomoci bližním jednak zapsánu ve svých stanovách, jednak ji realizuje při svých akcích v průběhu celého roku. Početná návštěva říjnové vernisáže výstavy fotografií Michalky Macurové a Romana Trefila s názvem Svět jinýma očima byla důkazem toho, že jsme schopni a ochotni pomáhat si navzájem, je-li naší pomoci potřeba. Vystavené fotografie v kavárně E-Café, které jsou dílem fotografa Jakuba Trunce, shlédla řada návštěvníků a podpořila tak myšlenku seznámit veřejnost s obyčejným dnem lidí, kteří žijí se svým zdravotním handicapem vedle nás.

Pokračováním výstavy byl pak prodej fotografií prostř. o.s. Každý může pomáhat, který se uskutečnil v úterý 17. prosince v E-Café ve stejném prostředí – sice co do počtu komornějším, ale o to dojemnějším a bližším. Velkou poctou byla pro organizátory přítomnost Zdeňka Grygery, bývalého fotbalového reprezentanta, který společně s Josefem Smýkalem, zastupitelem Města Holešov, celou akci zaštítil a osobně podpořil. V předvánoční adventní náladě si přítomní vyslechli komentář vzácných hostí, mezi nimiž nechyběla ani Mgr. Alena Grygerová. Při této akci byli přítomni hosté nejrůznějšího věkového či profesního spektra, kteří zakoupením všech fotografií realizovali společnou myšlenku celého večera – pomoci konkrétním způsobem Michalce a Romanovi. Finanční obnos, získaný prodejem fotografií, předal na závěr celého večera Jakub Trunec spolu s organizátory rodičům Michalky a Romana, kteří se předvánočního setkání zúčastnili osobně.

Velmi si vážím podpory všech účastníků tohoto podvečera a všem včetně finanční podpory Města Holešov za ni děkuji – svou přítomností a finančním příspěvkem pomohli uskutečnit dobrovolnou dobročinnou akci, která byla zřejmě první tohoto charakteru v Holešově, a stane-li se první v řadě následujících - bude to i vaše zásluha.

Občanské sdružení Každý může pomáhat přeje všem co nejšťastnější rok 2014.

Mgr. Svatava Ságnerová

předsedkyně o.s.