Menu

Články

Charitativní akce v Holešově v letech 2010 - 2013

Vyhledávání

Každý může pomáhat

< návrat zpět

Sbírka víček pro Anetku pokračuje

Již několik měsíců probíhá v celém Zlínském kraji sbírka plastových víček od PET lahví, jejíž výtěžek je věnován Anetce Kráčalíkové, a lze říci, že stejně jako podobná akce z loňského roku pro Michalku Macurovou je i tato velmi úspěšná a svědčí o velké vlně solidarity a soucítění mnoha z nás. Pro připomenutí – Anetka se narodila v březnu 2007, od narození se potýkala s množstvím zdravotních problémů a výsledkem jsou komplikovaná postižení jejího mozku a celkového tělesného vývoje, mezi něž se řadí DMO spastická kvadruparéza, mikrocefalie, epilepsie a další. O Anetku se příkladně starají její rodiče a tato péče je časově i finančně velmi náročná, mezi používané léčebné metody patří např. Vojtova metoda, canisterapie, bazální stimulace, masáže a protahování apod. Pro zdárný průběh rehabilitace by Anetka potřebovala řadu pomůcek jako je třeba autosedačka, speciální postýlka, polohovací zařízení či lehátko do vany, přičemž úhrada těchto potřebných zařízení od zdravotní pojišťovny je pouze částečná či nulová.

Proto rodiče Anetky přijali nabídku specializované firmy na výkup víček a získané finanční prostředky budou cíleně použity na nákup výše zmíněných pomůcek. Ke spolupráci při této sbírce byla oslovena veřejnost prostřednictvím článků v tisku a následovala řada pozitivních ohlasů. V současnosti je hlavním sběrným místem na Kroměřížsku Holešov, kde se sbírají víčka ve školách a shromažďují na Gymnáziu Ladislava Jaroše; další místa, kde je možné přinést víčka v jakémkoliv množství, jsou tato: Justiční akademie Kroměříž – recepce, Dům dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice, středisko Tlumačov, obecní úřad Lutopecny a MŠ Zdounky. Dále je možné odevzdávat víčka na ZŠ Pod Vinohrady v Uherském Brodě a na Domečku ve Valašském Meziříčí.
Děkuji všem, kdož mne kontaktovali v souvislosti s touto sbírkou a pomohli Anetce sběrem jakéhokoliv množství víček; kromě výše zmíněných zařízení to byla např. 3. ZŠ Holešov či MŠ Žižkova

Kroměříž - třída Berušky. Řada anonymních dárců přináší víčka na sběrná místa bez udání svého jména a za jejich příspěvky jim rovněž patří velký dík. Kontakt pro pokračování této akce je: svatka.sagnerova@seznam.cz, mobil 605 702 141. Sbírka bude probíhat do poloviny května 2012.

Vždy, když vozím v autě nádoby naplněné malými víčky, děkuji v duchu všem dárcům a těší mne převážený hmatatelný důkaz úspěšnosti celé akce; tehdy si s radostí říkám – dnešní svět plný konzumního požitkářství a materiálních výdobytků naštěstí nezasáhl všechny z nás – naopak, řada lidí sleduje dění kolem sebe a v případě potřeby se nezdráhá jakýmkoliv způsobem pomoci potřebným. Když jsem držela při poslední návštěvě u Kráčalíků v náručí křehké tělíčko Anetky, popřála jsem jí za všechny sbírající hodně štěstí a zdraví v roce 2012 a v letech následujících.


Mgr. Svatava Ságnerová

Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov


Tato galerie neobsahuje žádné obrázky.